Mo. – Fr. von 8:00 – 18:00
Samstag von 9:00 – 17:00

Wien: 01 22 88 7 88
Graz: 0316 21 88 7 88
Berlin: demnächst

Austria Flag
a
M
Austria Flag

Austria Seite

Anfrage Senden

«Службене новине Федерације БиХ», број 1/22, /5.1.2022./

 1. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Федералној управи за инспекцијске послове
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на 49. сједници Скупштине Јавног предузећа Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о.Мостар
 3. Одлука о поништењу Јавног огласа за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. “Филмски Центар Сарајево” д.о.о.
 4. Одлука о поновном расписивању јавног огласа за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. “Филмски Центар Сарајево” д.о.о.
 5. Одлука о давању сагласности Финансијскоинформатичкој агенцији – ФИА за издавање у закуп дијела пословног простора у Дрвару и Гламочу, Интеса Санпаоло Банци д.д. Босне и Херцеговине
 6. Одлука о измјенама Одлуке о давању на кориштење некретнина Завода за платни промет Федерације Босне и Херцеговине у ликвидацији које су у власништву Федерације Босне и Херцеговине
 7. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 8. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 3/22 /12.1.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи
 2. Одлука о износу најниже плаће за 2022. годину
 3. Одлука о ограничавању повећања цијена снабдијевања електричном енергијом
 4. Одлука о утврђивању потребног износа накнаде за подстицање и јединичног износа накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕиЕК за 2022. годину
 5. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о кредиту у својству заложног дужника код Привредна банка Сарајево д.д. Сарајево и Унион банка д.д. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 4/22 /14.1.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП “БХ Пошта” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 4. Одлука о давању сагласности Општини Пале за уступање на кориштење објеката и дијела земљишта у касарни “Хреновица” трећим лицима

«Службене новине Федерације БиХ», број 6/22 /28.1.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Хрватска пошта” д.о.о. Мостар
 2. Одлука о поништавању Поновног јавног конкурса за избор и номиновање три члана Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 3. Одлука о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање три члана Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 4. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање три члана Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 5. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање три члана Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за утврђивање приједлога кандидата за чланове Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
 7. Одлука о критеријима за утврђивање приједлога кандидата за чланове Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 7/22 /2.2.2022./

 1. Одлука о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва “БИНАС” д.д. Бугојно
 2. Одлука о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва “БНТ-ТМИХ” д.д. Нови Травник
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Сарајево-осигурање д.д. Сарајево
 4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о статусним питањима и организацији оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију
 5. Одлука о уплати заосталих неуплаћених обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за увезивање радног стажа радницима зависних друштава – рудници угља у Концерну ЕП БиХ
 6. Одлука о давању сагласности Општини Травник за издавање у закуп објекта у касарни “Слимена”
 7. Одлука о давању овлаштења за потписивање Анеxа 2 Споразума о суфинансирању између развојног програма уједињених нација (УНДП) и Владе Федерације Босне и Херцеговине за реализацију пројекта “Опоравак од поплава у Федерацији Босне и Херцеговине”

«Службене новине Федерације БиХ», број 8/22 /4.2.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Претис” д.д. Вогошћа

«Службене новине Федерације БиХ», број 10/22 /9.2.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва “ОператорТерминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању сагласности на Ребаланс Плана пословања Јавног предузећа Цесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево за 2021. годину
 3. Одлука о усвајању Плана рада Агенције за ревизију приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2022. годину
 4. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији Федералног министарства рада и социјалне политике
 5. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералног министарства унутрашњих послова – Федералног министарства унутарњих послова
 6. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва Технички ремонтни завод Хаџићи д.д. Хаџићи за доношење Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управе
 7. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору привредног друштва Технички ремонтни завод Хаџићи д.д. Хаџићи за доношење Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Управе
 8. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва Конфекција Борац д.д. Травник за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва Конфекција Борац д.д. Травник испред државног капитала
 9. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва Конфекција БОРАЦ д.д. Травник за именовање чланова Надзорног одбора привредног друштва Конфекција БОРАЦ д.д. Травник испред државног капитала
 10. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 11. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 12. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералног министарства образовања и науке
 13. Одлука о одобравању пласмана средстава која су на депозитном рачуну код Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине и воде се на конту “Дугорочни намјенски депозит Владе Федерације Босне и Херцеговине Федералном министарству развоја, подузетништва и обрта”
 14. Одлука о изради Стратегије развоја мале привреде Федерације Босне и Херцеговине 2022. – 2027.
 15. Одлука о утврђивању цијене матичних књига, извода из матичних књига, увјерења о држављанству и вјенчаног листа

«Службене новине Федерације БиХ», број 11/22 /11.2.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине
 2. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево
 3. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 12/22 /16.2.2022./

 1. Одлука о измјени и допунама Одлуке о начину и условима под којима резиденти у пословању с нерезидентима могу примити наплату или извршити плаћање у страној готовини и готовини у конвертибилним маркама
 2. Одлука о измјенама Одлуке о начину намјенског утрошка средстава остварених по основу таксе за упоставу резерви нафтних деривата за период 2019. – 2022. година
 3. Одлука о давању претходне сагласности на Приједлог рјешења о додјели дијела средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево Федералног министарства енергије, рударства и индустрије за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2021. годину привредном друштву ПЛАСТОФЛЕX д.о.о. Грачаница у износу од 900.000,00 КМ
 4. Одлука о разрјешењу вршиоца дужности директора Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију
 5. Одлука о именовању директора Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију
 6. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управе БХ Телецом д.д. Сарајево о одобравању средстава за набавку рекламно-промотивних услуга везаних за активности рукометних репрезентација БиХ, као и набавку рекламно-промотивних услуга и права преноса/емитовања и експлоатације садржаја рукометне Премијер лиге БиХ у 2022. и 2023. години
 7. Одлука о утврђивању висине накнаде промјенљивих чланова Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине
 8. Одлука о приступању поступку додјеле концесије за захватање и кориштење воде из ријеке Босне, Опћина Какањ
 9. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БИНАС” д.д. Бугојно
 10. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Сарајевопутеви” д.д. Сарајево
 11. Одлука о давању сагласности Гендер центру Федерације Босне и Херцеговине на продужење Уговора о закупу пословног простора
 12. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва БНТ-Творница машина и хидраулике д.д. Нови Травник
 13. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 14. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва Техничко ремонтни завод Хаџићи д.д. Хаџићи за доношење Одлуке о разрјешењу директора друштва
 15. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва Техничко ремонтни завод Хаџићи д.д. Хаџићи за доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности директора друштва
 16. Одлука о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара Привредног друштва Конфекција Борац д.д. Травник
 17. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералног министарства просторног уређења
 18. Одлука о категоризацији локалних цеста у регионалне цесте на територији Посавског кантона
 19. Одлука о давању сагласности за прихватање гранта за техничку помоћ Европске инвестицијске банке за Пројекат “Коридор Вц у Босни и Херцеговини (поддионица Почитељ-Звировићи)”
 20. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ – Гас” д.о.о. Сарајево
 21. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ – ГАС” д.о.о. Сарајево
 22. Одлука о расписивању поновног јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 23. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ – ГАС” д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 14/22 /23.2.2022./

 1. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи, испред државног капитала
 2. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи, испред државног капитала
 3. Одлука о расписивању поновног јавног конкурса за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи, испред државног капитала
 4. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора Привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи, испред државног капитала
 5. Одлука о усвајању Програма за унапређење водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине и кориштење најављене финансијске и техничке подршке
 6. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине
 7. Одлука о давању сагласности Опћини Пале за уступање на кориштење објекта и дијела земљишта у касарни “Хреновица” трећим лицима
 8. Одлука о престанку важења Одлуке о начину, односно методу приватизације државног капитала у привредном друштву “Сарајево-осигурање” д.д. Сарајево
 9. Одлука о wеб страници и онлине каналима комуникације Владе Федерације Босне и Херцеговине
 10. Одлука о давању претходне сагласности скупштини привредног друштва “Зрак” д.д. Сарајево за разрјешење члана Надзорног одбора привредног друштва “Зрак” д.д. Сарајево испред државног капитала
 11. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва “Зрак” д.д. Сарајево за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора привредног друштва “Зрак” д.д. Сарајево испред државног капитала

«Службене новине Федерације БиХ», број 15/22 /25.2.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за разрјешење вршиоца дужности предсједника Управе Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 2. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за именовање вршиоца дужности предсједника Управе Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 16/22 /2.3.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Унис “Гинеx” д.д. Горажде
 2. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва “Бинас” д.д. Бугојно за доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности члана Управе – извршног директора производње Привредног друштва “Бинас” д.д. Бугојно
 3. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва “Бинас” д.д. Бугојно за доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности члана управе – извршног директора производње Привредног друштва “Бинас” д.д. Бугојно
 4. Одлука о давању претходне сагласности на Одлуку Управног одбора о висини накнада за услуге из дјелокруга рада Финансијско-информатичке агенциј
 5. Одлука о давању сагласности на гарантоване откупне цијене електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације
 6. Одлука о одобравању репрограма кредита Привредном друштву “Зрак” д.д. Сарајево одобреног из комисионих средстава Владе Федерације Босне и Херцеговине код Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 8. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 9. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању јавног интереса за изградњу дијела Сарајевске обилазнице на дионици ЛОТ 3 Бутила – Влаково – Мостарско раскршће
 10. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора у Сарајеву, улица Одобашина број 45, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 11. Одлука о престанку важења Одлуке о давању на привремено кориштење објекта бивше касарне “Горажде И” и касарне “Шишета”, Опћина Горажде, Влади Босанскоподрињског кантона
 12. Одлука о давању на кориштење бивше касарне “Горажде И” Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
 13. Одлука о давању на кориштење дијела командне зграде Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
 14. Одлука о давању на кориштење бивше касарне “Шишета” Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
 15. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансијаФедералног министарства финанција Федералном тужилаштву Федерације Босне и Херцеговине
 16. Одлука о расподјели новчаних средстава из пасивног подбиланса предузећа и банака
 17. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 18. Одлука о одобравању распоређивања средстава са Подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 19. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 20. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 21. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 22. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор жељезничара за територију Федерације Босне и Херцеговине
 23. Одлука о усвајању Методологије утврђивања најниже основне цијене водних услуга у Федерацији Босне и Херцеговин
 24. Одлука о одобравању издвајања средстава текућег трансфера “Субвенција јавним предузећима – Трансфер Жељезницама ФБиХ” у складу са Одлуком о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-март 2022. године Федералном министарству промета и комуникација
 25. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 18/22 /9.3.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром “Сарајево” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању претходне сагласности на Приједлог рјешења о измјени Рјешења о додјели дијела средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево Федералног министарства енергије, рударства и индустрије за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2021. годину привредном друштву Ћићак д.о.о. Међугорје у износу од 160.000,00 КМ
 3. Одлука о давању претходне сагласности на Приједлог рјешења о измјени Рјешења о додјели дијела средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево Федералног министарства енергије, рударства и индустрије за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2021. годину привредном друштву Тинг д.о.о. Жепче, у износу од 300.000,00 К
 4. Одлука о неприхватању доказа о обављеном техничком прегледу возила са станица за технички преглед возила изван подручја Федерације Босне и Херцеговине
 5. Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину
 6. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину
 7. Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине за 2022. – 2025. годину
 8. Одлука о одобравању донације 1 (једног) теретног моторног возила Федералне управе за инспекцијске послове
 9. Одлука о одобравању продаје 4 (четири) службена путничка аутомобила Федералне управе за инспекцијске послове

«Службене новине Федерације БиХ», број 19/22 /11.3.2022./

 1. Одлука о давању сагласности о разрјешењу директора Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ
 2. Одлука о давању сагласности о именовању в.д. директора Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ
 3. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о непосредном сазивању ванредне Скупштине дионичара привредног друштва Конфекција Борац д.д. Травник (босанаски језик)

«Службене новине Федерације БиХ», број 20/22 /16.3.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
 2. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Дионичког друштва БХ Телецом Сарајев
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БХ ТЕЛЕЦОМ” д.д. Сарајево
 4. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ” д.д. Мостар
 5. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва “Фероелектро” д.д. Сарајево за доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности директора друштва
 6. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва “Фероелектро” д.д. Сарајево за доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности директора друштва

«Службене новине Федерације БиХ», број 22/22 /23.3.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Сарајевоосигурање д.д. Сарајево
 2. Одлука о утврђивању интереса Федерације Босне и Херцеговине за обављање услуга жељезничког путничког и комбинованог саобраћаја за 2022. годину
 3. Одлука о давању сагласности Граду Живинице за издавање у закуп дијела земљишта у касарни “Циљуге”
 4. Одлука о давању на привремено кориштење земљишта аероклубу “Изет Курталић” у Високом
 5. Одлука о давању сагласности на Цјеновник угоститељских услуга Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине
 6. Одлука о одобравању продаје 1 (једног) службеног путничког аутомобила Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине
 7. Одлука о давању на кориштење земљишта у бившој касарни “Рачић” у Бихаћу, Казнено-поправном заводу полуотвореног типа Бихаћ
 8. Одлука о давању сагласности Граду Сарајеву за уступање на кориштење приземља у објекту у ул. Маршала Тита број 62 у Сарајеву
 9. Одлука о изради секторске стратегије развоја система социјалне и дјечје заштите у Федерацији Босне и Херцеговине
 10. Одлука о прихватању Споразума о утрошку преосталих средстава уплаћених у Фонд за реформу јавне управе
 11. Одлука о именовању чланова и замјеника чланова надзорних тимова за имплементацију реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, испред Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 23/22 /25.3.2022./

 1. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Фондације за мобилност студената и наставника Федерације Босне и Херцеговине с Финансијским извјештајем за 2021. годину
 2. Одлука о највишем износу трошкова “Н” за издавање цертификата и независну контролу за 2022. годину
 3. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Федералној управи за инспекцијске послове
 4. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 5. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршиоца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва Цесте д.д. Мостар
 6. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва Цесте д.д. Мостар
 7. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење члана Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 8. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босн е и Херцеговине
 9. Одлука о давању сагласности Привредном друштву “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево за прибављање одобрења за грађење за реконструкцију терминала текућих нафтних горива Бихаћ

«Службене новине Федерације БиХ», број 24/22 /30.3.2022./

 1. Одлука о давању на трајно кориштење дизел горива из федералних робних резерви пољопривредним произвођачима у Федерацији Босне и Херцеговине
 2. Одлука о давању на кориштење објекта ул. Терезије број 56 у Сарајеву Федералној новинској агенцији
 3. Одлука о давању на кориштење објекта у ул. Хамдије Крешевљаковића број 98а у Сарајеву Институту за медицинско вјештачење здравственог стања
 4. Одлука о одобравању продаје моторних возила Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине – Судске полиције у Федерацији Босне и Херцеговине
 5. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – за политичке странке и коалиције” утврђених Одлуком о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар – март 2022. године
 6. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини дионичара привредног друштва Конфекција “Борац” д.д. Травник
 7. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење дужности члана Надзорног одбора ЈП “БХ Пошта” д.о.о. Сарајево
 8. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “БХ Пошта” д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 26/22 /6.4.2022./

 1. Одлука о одобравању продаје 3 (три) службена путничка аутомобила Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “ХРВАТСКА ПОШТА” д.о.о. Мостар
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини дионичког друштва Цесте д.д. Мостар
 4. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 27/22 /8.4.2022./

 1. Одлука о одобравању расподјеле дијела новчаних средстава остварених продајом предузећа из надлежности Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине
 2. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног одбора привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 3. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “БХ-ГАС” д.о.о. Сарајево за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва “БХ-ГАС” д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 28/22 /13.4.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Оператор-терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о готовинским исплатама верифицираних потраживања по основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине за 2022. годину
 3. Одлука о готовинским исплатама верифицираних потраживања по основу рачуна старе девизне штедње за које се не врши емисија обвезница
 4. Одлука о четрнаестој емисији обвезница Федерације Босне и Херцеговине за измирење обавеза по основу верифицираних рачуна старе девизне штедње
 5. Одлука о утврђивању приједлога чланова Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине
 6. Одлука о уплати заосталих неуплаћених обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за увезивање радног стажа радницима зависних друштава – Рудници угља у Концерну ЕП БиХ
 7. Одлука о пријеносу набављених сталних средстава у оквиру Пројекта “Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018-2026”, крајњим корисницима
 8. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министаства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 9. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 10. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна “Смањење простора за корупцију кроз јачање људских капацитета у Јавном сектору у ФБиХ” отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Агенцији за државну службу Федерације Босне и Херцеговине
 11. Одлука о давању сагласности за потписивање Анекса 3. Уговора о концесији за експлоатацију извора термалне воде Бање “Санска Илиџа” у Санском Мосту
 12. Одлука о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералној дирекцији робних резерви

«Службене новине Федерације БиХ», број 29/22 /14.4.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар за доношење одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управе Друштва
 2. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар за доношење одлуке о именовању чланова Управе Друштва
 3. Одлука о давању сагласности за усклађивање вриједности опћег бода за 2022. годину
 4. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери појединцима – Текући трансфери за програме повратка у РС” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству расељених особа и избјеглица
 5. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подршка имплементацији одрживом повратку, избјеглих и прогнаних лица са подручја регије Сребреница” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству расељених особа и избјеглица
 6. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери појединцима – Трансфер за расељене особе и повратнике” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству расељених особа и избјеглиц
 7. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери појединцима – Текући трансфер за заједничке, међуентитетске и опћинске пројекте и пројекте са невладиним организацијама” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству расељених особа и избјеглица

«Службене новине Федерације БиХ», број 30/22 /20.4.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП “БХ Пошта” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању сагласности за усвајање Измјене Анекса упутства о министарским конференцијама у систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини
 3. Одлука о накнадама за кориштење података премјера и катастра
 4. Одлука о накнадама за вршење услуга из области премјера и катастра
 5. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији Архива Федерације
 6. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 7. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 8. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Сарајевопутеви” д.д. Сарајев
 9. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора у Мостару ул. Краља Томислава број 27 Удрузи “Цимски бранитељи” Мостар
 10. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна број: 1020500000109220 отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Гендер Центру Федерације Босне и Херцеговине
 11. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна број 1027080000043416 отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Гендер Центру Федерације Босне и Херцеговине
 12. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2022. годину
 13. Одлука о давању на кориштење два објекта у Центру за обуку полицијских кадрова “Махир Бегић” Федералној управи полиције у саставу Федералног министарства унутрашњих послова – Федералног министарства унутарњих послова
 14. Одлука о давању сагласности на велепродајну цијену природног гаса
 15. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
 16. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
 17. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Електропривреда БиХ д.д. -Сарајево
 18. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Агрокомерц” д.д. Велика Кладуша
 19. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Субвенција приватним предузећима и предузетницима – Потицај за пољопривреду” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству пољопривреде водопривреде и шумарства
 20. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за пројекат утопљавања зграда ради уштеде енергије” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству просторног уређења
 21. Одлука о усвајању програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за санацију штета насталих усљед поплава и клизишта” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству просторног уређења
 22. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Капитални трансфер другим нивоима власти и фондовима – учешће Владе ФБиХ у суфинансирању кантоналних и локалних заједница-заштита националних споменика”, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству просторног уређења
 23. Одлука о преносу средстава прикупљених по основу таксе за успостављање резерви нафтних деривата, планираних на раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрија на позицији “Текући трансфери и други текући расходи – Субвенције јавним предузећима – Посебан намјенски трансакцијски рачун за уплату таксе за успостављање резерви нафтних деривата

«Службене новине Федерације БиХ», број 31/22 /22.4.2022./

 1. Одлука о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Генералном секретаријату Владе Федерације Босне и Херцеговине
 2. Одлука о ванредном усклађивању пензија
 3. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – за политичке странке и коалиције” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине
 4. Одлука о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату мјесечних новчаних накнада добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица, за период април – децембар 2022. године
 5. Одлука о утврђивању основице за исплату мјесечних новчаних накнада добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица, у периоду април – децембар 2022. године
 6. Одлука о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату мјесечних новчаних накнада корисника борачкоинвалидске заштите у Федерацији Босне и Херцеговине (инвалиднина), за период април – децембар 2022. године
 7. Одлука о утврђивању основице за одређивање висине мјесечних новчаних накнада корисника борачкоинвалидске заштите у Федерацији Босне и Херцеговине (инвалиднина) за период април – децембар 2022. године
 8. Одлука о допунама Одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево
 9. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2022. годину Федералном министарству развоја, подузетништва и обрта

«Службене новине Федерације БиХ», број 32/22 /27.4.2022./

 1. Одлука о давању сагласности за издвајање средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину за субвенционирање доприноса за обавезна осигурања
 2. Одлука о оснивању права служности на експроприсаном земљишту у корист Јавног предузећа “Електропривреда Босне и Херцеговине” д.д. Сарајево, Подружница “Електродистрибуција” Сарајево ради измјештања и заштите електроенергетских објеката на Сарајевској обилазници на дионици ЛОТ 3Б Влаково – Мостарско раскршће
 3. Одлука о прихватању Извјештаја о раду Агенције за ревизију приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину
 4. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна број 1027080000045356 отвореног као подрачуну оквиру ЈРТ Федералном хидрометеоролошком заводу
 5. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна број 1027080000053310 отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном хидрометеоролошком заводу
 6. Одлука о усвајању Комуникацијске стратегије реформе јавне управе
 7. Одлука о усвајању Акционог плана за имплементацију Комуникацијске стратегије за период 2021-2022
 8. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину
 9. Одлука о отпису застарјелих потраживања Федералног министарства правде према купцима часописа “Правна мисао” за 2017. и 2018. годину
 10. Одлука о распоређивању средстава обезбијеђених од стране донатора са посебног намјенског трансакцијског рачуна отвореног као подрачун у оквиру Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства културе и спорта – Федералног министарства културе и шпорта
 11. Одлука о давању сагласности за провођење свеобухватне процјене утицаја прописа за област водних услуга

«Службене новине Федерације БиХ», број 33/22 /29.4.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању сагласности на споразум о основици за обрачун плаћа полицијских службеника и утврђивању основице за обрачун плаћа полицијских службеника
 3. Одлука о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период јануар – март 2022. године (И квартал 2022. године)
 4. Одлука о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период април – јуни 2022. године (ИИ квартал 2022. године)
 5. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији Федералног министарства финансија – Федералног министарства финанција
 6. Одлука о давању сагласности страној невладиној организацији “Фамилие дес Ватерс – Медјугорје”, за оснивање представништва у Федерацији Босне и Херцеговине
 7. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 8. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 9. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Јавног предузећа Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног одбора
 10. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Јавног предузећа Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора
 11. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва РМУ Бановићи д.д. Бановићи за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва РМУ Бановићи д.д. Бановићи, испред државног капитала
 12. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва РМУ Бановићи д.д. Бановићи за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва РМУ Бановићи д.д. Бановићи испред државног капитала

«Службене новине Федерације БиХ», број 34/22 /6.5.2022./

 1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у ЈП “БХ Пошта” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у ЈП “БХ Пошта” д.о.о. Сарајево
 3. Одлука о усвајању Програма утрошка дијела средстава “Капитални трансфери јавним предузећима – Трансфер за изградњу аутоцеста и брзих цеста” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација
 4. Одлука о усвајању годишњег извјештаја о пословању Јавног предузећа Цесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево за 2020. годину
 5. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва цесте д.д. Мостар за доношење Одлуке о разрјешењу ĉланова Управе Друштва
 6. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва Цесте д.д. Мостар за доношење Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Управе Друштва
 7. Одлука о давању на привремено кориштење пословних простора у Сарајеву, улица Недима Филиповића број 15. и број 19., Удружењу “Хуманитарна организација “Мерхамет” Муслиманско добротворно друштво” Регионални одбор Сарајево
 8. Одлука о измјенама одлуке о давању на кориштење некретнина Завода за платни промет Федерације Босне и Херцеговине у ликвидацији које су у власништву Федерације Босне и Херцеговине
 9. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва УНИС “ГИНЕX” д.д. Горажде за доношење Одлуке о разрјешењу дужности чланова Управе Друштва
 10. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва УНИС “ГИНЕX” д.д. Горажде за именовање вршилаца дужности ĉланова Управе друштва
 11. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија – Федералног министарства финанција Федералном тужилаштву Федерације Босне и Херцеговине
 12. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи

«Службене новине Федерације БиХ», број 37/22 /18.5.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору привредног друштва Конфекција “Борац” д.д. Травник за доношење одлуке о разрјешењу вршиоца дужности директора привредног друштва Конфекција “Борац” д.д. Травник
 2. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору привредног друштва Конфекција “Борац” д.д. Травник за доношење одлуке о именовању вршиоца дужности директора привредног друштва Конфекција “Борац” д.д. Травник
 3. Одлука о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Генералном секретаријату Владе Федерације Босне и Херцеговине
 4. Одлука о давању сагласности на Правилника о измјени Правилника о накнади погребних трошкова у случају смрти корисника пензије и Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнади погребних трошкова у случају смрти корисника пензије
 5. Одлука о пријеносу средстава прикупљених по основу таксе за измирење дуга Руској Федерацији за испоруку природног гаса у периоду 1992.- 1995. година, планираних на раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије на позицији “Текући трансфери и други текући расходи – Субвенције јавним предузећима – Енергоинвест д.д. Сарајево за плаћање таксе Гаспром еxпорту Москва”
 6. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава текућег трансфера – Субвенције јавним предузећима – унапређење авио промета Федерације БиХ ЈП “Аеродром Мостар” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација
 7. Одлука о уступању права кориштења изворног кода софтвера за дигитални архив
 8. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (3М) Федерације Босне и Херцеговине
 9. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (6М) Федерације Босне и Херцеговине
 10. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (9М) Федерације Босне и Херцеговине
 11. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије трезорских записа (12М) Федерације Босне и Херцеговине
 12. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава Текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству рада и социјалне политике
 13. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава текућег трансфера “Субвенције јавним предузећима – Трансфер жељезницама ФБиХ” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација
 14. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава капиталног трансфера Капитални трансфери јавним предузећима – за суфинансирање изградње жељезничке инфраструктуре утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација
 15. Одлука о додјели средстава ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево на име измирења обавеза по Закону о финансијској консолидацији за 2022. годину
 16. Одлука о распоређивању средстава обезбијеђених од стране донатора са посебног намјенског трансакцијског рачуна отвореног као подрачун у оквиру Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства културе и спорта – Федералног министарства културе и шпорта
 17. Одлука о поништењу Јавног огласа за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. “Филмски центар Сарајево” д.о.о.
 18. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа “Филмски центар Сарајево” д.о.о.
 19. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (2Y) Федерације Босне и Херцеговине
 20. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (3Y) Федерације Босне и Херцеговине
 21. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (6Y) Федерације Босне и Херцеговине
 22. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (7Y) Федерације Босне и Херцеговине
 23. Одлука о задужењу Федерације Босне и Херцеговине путем емисије обвезница (10Y) Федерације Босне и Херцеговине
 24. Одлука о одобравању издвајања средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину за финансирање Кутлурног друштва “Просвјета”
 25. Одлука о одобравању издвајања средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину за финансирање Културног друштва “Препород”
 26. Одлука о одобравању издвајања средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину за финансирање Културног друштва “Напредак”
 27. Одлука о одобравању издвајања средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину за финансирање Културног друштва “Ла Беневоленција”
 28. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта – Федералном министарству културе и шпорта
 29. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва “УНИС-ГРОУП” д.о.о.
 30. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва “БХГас” д.о.о. Сарајево за доношење одлуке о разрјешењу вршиоца дужности директора Привредног друштва “БХ-Гас” д.о.о. Сарајево
 31. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва “БХГас” д.о.о. Сарајево за доношење Одлуке о именовању директора Привредног друштва “БХГас” д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 38/22 /20.5.2022./

 1. Одлука о утврђивању начина расподјеле и процедуре за додјелу средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству финансија – Федералном министарству финанција са економског кода “Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – КАНТОНИ И ОПЋИНЕ” опћине и градови
 2. Одлука о утврђивању критерија, начина и процедура за додјелу средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству финансија-Федералном министарству финанција са економског кода “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – КАНТОНИ И ОПЋИНЕ” опћине и градови
 3. Одлука о утврђивању критерија расподјеле средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству финансија – Федералном министарству финанција са економског кода “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – КАНТОНИ”

«Службене новине Федерације БиХ», број 39/22 /25.5.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Зрак” д.д. Сарајево
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва БНТ-Творница машина и хидраулике д.д. Нови Травник
 4. Одлука о одобравању продаје службеног путничког возила Завода за јавног здравство Федерације Босне и Херцеговине
 5. Одлука о одобравању расподјеле дијела новчаних средстава остварених продајом предузећа из надлежности Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине Привредном друштву Зрак д.д. Сарајево
 6. Одлука о одобравању кредита Унион банци д.д. Сарајево по субординираним условима
 7. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералног министарства правде
 8. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије “Текући трансфери и други текући расходи – Текући трансфери појединцима – Потицај појединцима при куповини електричних аутомобила”
 9. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава Текућег трансфера – Субвенције јавним предузећима – Унапређење авио промета Федерације БиХ – ЈП “Ааеродром Тузла” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација
 10. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за НП Уна” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству околиша и туризма
 11. Одлука о давању сагласности Привредном друштву Игман д.д. Коњиц за издавање у закуп рибњака у касарни “Коњичких бригада”
 12. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна за пројекат “Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018-2026”, отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном министарству просторног уређења
 13. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 14. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – трансфер савезу логораша БиХ”, “Текући трансфери непрофитним организацијама – Трансфер Хрватској удрузи логораша домовинског рата у БиХ” и “Текући трансфери непрофитним организацијама – Трансфер ИДА – истраживачко документационе активности и заштита жртава свједока геноцида” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 15. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери појединцима – за помоћ у лијечењу бораца – бранитеља”, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/ Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 16. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери појединцима – Трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбеноослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 17. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбеноослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 18. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – за подршку Фондацији за стамбено збрињавање РВИ и борачку популацију” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 19. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – Трансфер за обиљежавање значајних датума” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 20. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери непрофитним организацијама – удруге проистекле из посљедњег одбрамбено ослободилачкогдомовинског рата” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата
 21. Одлука о давању сагласности на Колективни уговор о правима и обавезама послодаваца и радника у области рударства у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 41/22 /27.5.2022./

 1. Одлука о расподјели средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству финансија – Федералном министарству финанција са економског кода “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – КАНТОНИ

«Службене новине Федерације БиХ», број 42/22 /1.6.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде за разрјешење члана Надзорног одбора привредног друштва Унис “Гинеx” д.д. Горажде испред државног капитала
 2. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора привредног друштва УНИС”Гинеx” д.д. Горажде испред државног капитала
 3. Одлука о утврђивању Листе корисника и расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу
 4. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавног здравство Федерације Босне и Херцеговине
 5. Одлука о измјенама Одлуке о давању сагласности Финансијско-информатичкој агенцији – ФИА за издавање у закуп дијела пословног простора у Дрвару и Гламочу, Интеса Санпаоло Банци д.д. Босне и Херцеговине
 6. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове
 7. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније
 8. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности члана Управе Друштва – извршног директора
 9. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево за доношење Одлуке о именовању члана Управе Друштва – извршног директора
 10. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 11. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни Аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево
 12. Одлука о давању сагласности на Програм рада с Финансијским планом Фондације за мобилност студената и наставника Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину
 13. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије “Текући трансфери и други текући расходи – Субвенције приватним предузећима и подузетницима – Регресирање камата – Гарантни фонд”
 14. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево, Федералног министарства енергије, рударства и индустрије за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2022. годину
 15. Одлука о давању претходне сагласности за закључивање Уговора о реализацији активности регресирања камата – Гарантни фонд
 16. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералног министарства образовања и науке
 17. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 18. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 19. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна за Пројекат “Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018- 2026”, отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном министарству просторног уређења

«Службене новине Федерације БиХ», број 43/22 /3.6.2022./

 1. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта

«Службене новине Федерације БиХ», број 44/22 /8.6.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ” д.д. Мостар
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП “БХ ПОШТА” д.о.о. Сарајево
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Сарајевопутеви” д.д. Сарајево
 4. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва АрцелорМиттал Зеница д.о.о.
 5. Одлука о давању сагласности на планирани износ средстава за покривање трошкова рада и администрирања Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију у 2022. години
 6. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу брзе цесте Мостар Сјевер – Широки Бријег – граница са Републиком Хрватском, дионица Полог – граница Републике Хрватске
 7. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о. за разрјешење чланова Надзорног одбора Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
 8. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о. за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о.
 9. Одлука о давању претходне сагласности на Приједлог рјешења о измјенама Рјешења о додјели дијела средстава Трајног револвинг фонда код Унион банке д.д. Сарајево Федералног министарства енергије, рударства и индустрије за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2021. годину привредном друштву ПЛАСТОФЛЕX д.о.о. Грачаница , у износу од 900.000,00 КМ
 10. Одлука о измјенама Одлуке о одобравању распоређивања средстава са Подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија – Федералног Министарства финанција Федералном тужилаштву Федерације Босне и Херцеговине
 11. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава “Субвенције приватним предузећима и предузетницама – потицај за ветеринарство” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства
 12. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Федералној управи за инспекцијске послове
 13. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна број 1020500000109220 отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Гендер Центру Федерације Босне и Херцеговине
 14. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на Јединственом рачуну Трезора – Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција ЈУ Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 46/22 /10.6.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за доношење Одлуке о прибављању безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла

«Службене новине Федерације БиХ», број 47/22 /15.6.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва “ОператорТерминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва ЈП “Хрватске телекомуникације” д.д. Мостар
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва “БХ ТЕЛЕЦОМ” д.д. Сарајево
 4. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини дионичара Привредног друштва Техничко ремонтни завод Хаџићи д.д. Хаџићи
 5. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи
 6. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини дионичара Унион банке д.д. Сарајево
 7. Одлука о давању претходне сагласности за закључивање Анекса 5. Уговора о комисионим пословима између Федералног министарства енергије, рударства и индустрије и Унион банке д.д. Сарајево
 8. Одлука о Листи лијекова у болничкој здравственој заштити Федерације Босне и Херцеговине
 9. Одлука о давању сагласности на План пословања Јавног предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар за 2022. годину
 10. Одлука о давању сагласности на трогодишњи план пословања Јавног предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар за 2022. – 2024. годину
 11. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 12. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 13. Одлука о усвајању програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за Фонд за издаваштво” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта – Федералном министарству културе и шпорта
 14. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер Фондацији за библиотечку дјелатност” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта – Федералном министарству културе и шпорта
 15. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за кинематографију” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта – Федералном министарству културе и шпорта
 16. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима-Трансфер фондацији за музичке, сценске и ликовне умјетности” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству културе и спорта – Федералном министарству културе и шпорта
 17. Одлука о уплати заосталих неуплаћених обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за увезивање радног стажа радницима зависних друштава – Рудници угља у концерну ЕП БиХ
 18. Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању обавезујућих циљева за кориштење обновљивих извора енергије у Федерацији Босне и Херцеговине
 19. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине о именовању директора Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ
 20. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима – здравствена заштита Рома у Федерацији Босне и Херцеговине” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства
 21. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава “Текући трансфери непрофитним организацијамаподршка удружењима потрошача” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству трговине
 22. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора у Сарајеву, улица Џенетића чикма број 10, Савезу удружења бораца “Патриотске лиге” у Босни и Херцеговини
 23. Одлука о давању на привремено кориштење просторија у згради Владе Федерације Босне и Херцеговине, Извозно-кредитној агенцији Босне и Херцеговине
 24. Одлука о одобравању набавке службеног возила за потребе Федералног завода за програмирање развоја
 25. Одлука о измјени Одлуке о одобравању кориштења слободних новчаних средстава из Јапанских грантова (Пројекти “2КР” и “Нон пројецт грант– АИД”) – Протувриједносног фонда
 26. Одлука о давању сагласности на План рада Фондације за издаваштво за 2022. годину
 27. Одлука о давању сагласности на План рада Фондације за библиотечку дјелатност за 2022. годину
 28. Одлука о давању сагласности на План рада Фондације за кинематографију за 2022. годину
 29. Одлука о давању сагласности на План рада Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности за 2022. годину
 30. Одлука о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералној управи цивилне заштите
 31. Одлука о давању претходне сагласности за закључивање Уговора о реализацији активности регресирања камата- Гаранцијски фонд
 32. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима – за Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства
 33. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине – за суфинансирање трошкова расељених лица” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства
 34. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима – за Завод за трансфузијску медицину Федерације БиХ” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства
 35. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима – Агенција за квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине – Аказ” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства

«Службене новине Федерације БиХ», број 48/22 /17.6.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “УНИС-ГРОУП” д.о.о.
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БИНАС” д. д. Бугојно
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “ХРВАТСКА ПОШТА” д.о.о. Мостар

«Службене новине Федерације БиХ», број 49/22 /22.6.2022./

 1. Одлука о престанку важења Одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва УНИС “ГИНЕX” д.д. Горажде за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва УНИС “ГИНЕX” д.д. Горажде испред државног капитала
 2. Одлука о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде испред државног капитала
 3. Одлука о давању сагласности на Трогодишњи План пословања Јавног предузећа Цесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево за 2022. – 2024. годину
 4. Одлука о усвајању извјештаја о пословању Лутрије Босне и Херцеговине за 2021. годину и давању сагласности на План пословања Лутрије Босне и Херцеговине за 2022. годину
 5. Одлука о расподјели добити Лутрије Босне и Херцеговине за 2021. годину
 6. Одлука о одобравању набавке службеног возила за потребе Федералног завода за статистику
 7. Одлука о давању претходне сагласности Надорном одбору Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за разрјешење вршиоца дужности предсједника Управе Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 8. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за именовање предсједника Управе Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 9. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за разрјешење вршилаца дужности извршних директора Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 10. Одлука о давању претходне сагласности Надзорном одбору Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине за именовање извршних директора Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине
 11. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна “Анкета о родно заснованом насиљу у Босни и Херцеговини” отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном заводу за статистику
 12. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна “Унапређење главног система и модула интегрисане статистике социјалне заштите (ЕССПРОС) у БиХ” отвореног као Подрачун у оквиру ЈРТ Федералном заводу за статистику
 13. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна “Развој и унапређење система управљања квалитетом у статистичким институцијама у БиХ” отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном заводу за статистику
 14. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна “Пројекат – Развој финансијске статистике образовања у БиХ” отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном заводу за статистику
 15. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за развој туризма у Федерацији БиХ”, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству околиша и туризм

«Службене новине Федерације БиХ», број 50/22 /24.6.2022./

 1. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Акциони план стратегије околиша”, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству околиша и туризма

«Службене новине Федерације БиХ», број 51/22 /29.6.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БХ-ГАС” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 3. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Енергопетрол д.д. Сарајево
 4. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Енергоинвест д.д. – Сарајево
 5. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Сарајевоосигурање д.д. Сарајево
 6. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Цесте д.д. Мостар
 7. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 8. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 9. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и номиновање за именовање члана Надзорног одбора у Јавном предузећу Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар
 10. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Привредном друштву “Сарајевопутеви” д.д. Сарајево
 11. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Привредном друштву “Сарајевопутеви” д.д. Сарајево
 12. Одлука о давању сагласности за закључивање појединачног Колективног уговора у Дионичком друштву БХ Телецом Сарајево
 13. Одлука о допуни Одлуке о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Мостар Југ – Буна, поддионица Мостар Југ – Тунел Квањ
 14. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу аутоцесте на Коридору Вц, дионица Коњиц – Тунел Прењ
 15. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Привредном друштву “Сарајевопутеви” д.д. Сарајево
 16. Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за пројекат утопљавања зграда ради уштеде енергије” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству просторног уређења
 17. Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за санацију штета насталих усљед поплава и клизишта” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству просторног уређења
 18. Одлука о измјенама Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Капитални трансфер другим нивоима власти и фондовима – учешће Владе ФБиХ у суфинансирању кантоналних и локалних заједница-заштита националних споменика” утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству просторног уређења
 19. Одлука о измјени Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству рада и социјалне политике
 20. Одлука о давању сагласности Страној невладиној организацији “Данисх Рефугее Цоунцил”, за оснивање представништва у Федерацији Босне и Херцеговине
 21. Одлука о допуни Одлуке о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионица Путниково Брдо – Медаково
 22. Одлука о допуни Одлуке о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионица Немила-Поприкуше
 23. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Игман” д.д. Коњиц
 24. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Конфекција “Борац” д.д. Травник
 25. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “Фероелектро” д.д. Сарајево
 26. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Јавног предузећа Национални парк “Уна” д.о.о. Бихаћ
 27. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Електропривреде БиХ д.д. – Сарајево
 28. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Алуминиј д.д. Мостар
 29. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Унис “Гинеx” д.д. Горажде
 30. Одлука о престанку важења Одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде за разрјешење члана Надзорног одбора Привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде испред државног капитала
 31. Одлука о престанку важења Одлуке о давању претходне сагласности Скупштини привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Привредног друштва УНИС “Гинеx” д.д. Горажде испред државног капитала
 32. Одлука о допунама Одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Унис “Гинеx” д.д. Горажде
 33. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава текућих трансфера утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству рада и социјалне политике
 34. Одлука о поновном расписивању Јавног огласа за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.П. “Филмски центар Сарајево” д.о.о.
 35. Одлука о давању сагласности на Анекс бр. 2 Споразума о остваривању резултата за Хитни ЦОВИД-19 Пројекат којег финансира Међународна банка за обнову и развој, са Развојним програмом Уједињених народа (УНДП)
 36. Одлука о давању сагласности на измјене правила Института за медицинско вјештачење здравственог стања

«Службене новине Федерације БиХ», број 52/22 /1.7.2022./

 1. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
 2. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
 3. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава револвинг фонда за енергијску ефикасност Федерације БиХ за јавне објекте код Унион банке д.д. Сарајево путем Федералног министарства просторног уређења за 2022. годину
 4. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва “БХ Телецом” д.д. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 53/22 /6.7.2022./

 1. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу брзе цесте Лашва – Травник – Јајце, дионица Турбе – Јајце
 2. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу брзе цесте Лашва – Травник – Јајце, дионица Невић поље – Турбе
 3. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу аутоцесте на Коридору Вц, дионица тунел Прењ – Мостар Сјевер
 4. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу аутоцесте Орашје – Тузла, дионица Тузла – Моча
 5. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу аутоцесте Јадранско – јонска аутоцеста кроз Босну и Херцеговину, дионица Почитељ – Столац
 6. Одлука о утврђивању јавног интереса за изградњу брзе цесте Бихаћ – Цазин – Велика Кладуша – Република Хрватска
 7. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Привредном друштву Цесте д.д. Мостар
 8. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Привредном друштву “Цесте” д.д. Мостар
 9. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Привредном друштву “Цесте” д.д. Мостар
 10. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Јавном предузећу Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 11. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Јавном предузећу Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 12. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Јавном предузећу Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево
 13. Одлука о давању сагласности на План пословања Јавног предузећа Цесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево за 2022. годину

«Службене новине Федерације БиХ», број 54/22 /8.7.2022./

 1. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Ј.П. Међународни аеродром “САРАЈЕВО” д.о.о. Сарајево
 2. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП “БХ ПОШТА” д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 55/22 /13.7.2022./

 1. Одлука о проглашењу 11. јула 2022. године Даном жалости
 2. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине
 3. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине
 4. Одлука о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна за пројекат “Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018 – 2026”, отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном министарству просторног уређења
 5. Одлука о поништавању Јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора дионичког друштва БХ Телецом Сарајево
 6. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у дионичком друштву БХ Телецом Сарајево
 7. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање за именовање чланова Надзорног одбора у Дионичком друштву БХ Телецом Сарајево
 8. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допунама Одлуке о висини накнада за услуге из дјелокруга рада Финансијско-информатичке агенције
 9. Одлука о одобравању распоређивања средстава са подрачуна евидентираног на јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија/Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине
 10. Одлука о поништавању поновног Јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ – Гас” д.о.о. Сарајево
 11. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора привредног друштва “БХ – Гас” д.о.о. Сарајево
 12. Одлука о расписивању Поновног јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ – Гас” д.о.о. Сарајево
 13. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “БХ – Гас” д.о.о. Сарајево
 14. Одлука о поништавању поновног јавног конкурса за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора Привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи испред државног капитала
 15. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора Привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи испред државног капитала
 16. Одлука о расписивању поновног јавног конкурса за избор и номиновање једног члана Надзорног одбора Привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи
 17. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање члана Надзорног одбора привредног друштва РМУ “Бановићи” д.д. Бановићи испред државног капитала
 18. Одлука о давању сагласности за усвајање једанаесте измјене Статута Јавног предузећа Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине, друштва са ограниченом одговорношћу Сарајево
 19. Одлука о измјени Одлуке о закупу пословног простора у Сарајеву за смјештај Федералне агенције за управљање одузетом имовином
 20. Одлука о давању сагласности на Меморандум о разумијевању између Владе Републике Азербејџан и Владе Федерације Босне и Херцеговине о сарадњи у области противминског дјеловања
 21. Одлука о давању сагласности на Споразум о међусобној сарадњи у заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа
 22. Одлука о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини привредног друштва “ОператорТерминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 23. Одлука о поништавању Поновног Јавног конкурса за избор и номиновање три члана Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 24. Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање три члана Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 25. Одлука о расписивању Поновног јавног конкурса за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 26. Одлука о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва “Оператор – Терминали Федерације” д.о.о. Сарајево
 27. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управе БХ Телецом д.д. Сарајево о одобравању средстава за набавку рекламно-промотивних услуга од добављача Обала Арт Центар за манифестацију Сарајево Филм Фестивал за 2022., 2023. и 2024. годину
 28. Одлука о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава “Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за санацију здравствених установа у Федерацији Босне и Херцеговине” утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства
 29. Одлука о давању сагласности на Упутство за закључење и извршење уговора о вансудској нагодби у 2022. години
 30. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево
 31. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Сарајево

«Службене новине Федерације БиХ», број 56/22 /15.7.2022./

 1. Одлука о утврђивању листе корисника и расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу
 2. Одлука о давању претходне сагласности за разрјешење вршиоца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва Цесте д.д. Мостар
 3. Одлука о давању претходне сагласности за именовање вршиоца дужности чланова Надзорног одбора привредног друштва Цесте д.д. Мостар